Pomáháme canisterapií

20. 05. 2023
"Nejlepší terapeut má srst a 4 nohy" 

Canisterapie neboli léčebný kontakt se psem probíhá v DpS Radkova Lhota 2x týdně.  V pondělí  na pokojích imobilních klientů od 9 – 11 hodin, jeden týden na Hlavní budově, další na A - pavilonu. Ve středu od 13 – 14.00 hodin na A pavilonu v klidových místnostech, které se pravidelně střídají. Od 14 – 15:00 hodin pak ve cvičební místnosti na Hlavní budově. Realizují ji specialisti se svými specializovanými psy. Všichni splňují podmínky k provádění této terapie - osvědčení o výcviku, registrace – předkládáno vedení  DpS.
Tento projekt je realizován za pomoci Nadačního fondu Českého rozhlasu ze sbírky Ježíškova vnoučata č. NP JV 81/23.
 

Domov pro seniory v Radkově Lhotě je zapojen do projektu, který je realizován za pomoci Nadačního fondu Českého rozhlasu ze sbírky Ježíškova vnoučata.
top