Pomáháme canisterapií

20. 05. 2023
"Nejlepší terapeut má srst a 4 nohy" 

Canisterapie neboli léčebný kontakt se psem probíhá v DpS Radkova Lhota 2x týdně.  V pondělí  na pokojích imobilních klientů od 9 – 11 hodin, jeden týden na Hlavní budově, další na A - pavilonu. Ve středu od 13 – 14.30 hodin na A pavilonu v klidových místnostech, které se pravidelně střídají. Od 15 – 16:30 hodin pak ve cvičební místnosti na Hlavní budově. Realizuje ji specialistka paní Jana Mužíková  se  svými třemi psy – rasa retrívr. Všichni splňují podmínky k provádění této terapie - osvědčení o výcviku, registrace – předkládáno vedení  DpS. 

Domov pro seniory v Radkově Lhotě je zapojen do projektu, který je realizován za pomoci Nadačního fondu Českého rozhlasu ze sbírky Ježíškova vnoučata.
top