Domov pro seniory

Posláním Domova pro seniory

je poskytnout bezpečné, kvalitní a důstojné životní podmínky uživatelům služeb, kteří vzhledem ke svému věku a zdravotnímu stavu nemohou žít ve svém přirozeném prostředí, na základě jejich individuálních potřeb a s důrazem na jejich důstojnost.
 

V Domovu pro seniory poskytujeme pobytové sociální služby osobám, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

Cílovou skupinou jsou senioři od 55 let výše
Kapacita Domova pro seniory je 80 míst

Služby nabízené v Domově pro seniory

Ubytování

Uživatelé jsou ubytováni v jednolůžkových pokojích (17 pokojů), dvoulůžkových pokojích (28 pokojů), třílůžkovém pokoji a čtyřlůžkovém pokoji. Pokoje jsou vybaveny nábytkem. Uživatelé mají možnost používat na pokojích vlastní televizor, rádio přijímač a lednici. K dispozici uživatelům jsou společenské místnosti, místa pro odpočinek, ergoterapie, internetové koutky, kaple a kantýna.

Stravování

Domov zajišťuje pro své uživatele celodenní stravování, mají možnost výběru obědů a večeří. Strava je přizpůsobena svým složením, množstvím a úpravou věku a zdravotnímu stavu uživatelů. Jídelní lístek navrhuje po konzultaci nutriční terapeutky vedoucí stravovacího provozu, vrchní sestra a členové stravovací komise. Jídelní lístek schvaluje ředitelka Domova, smluvní lékař, vedoucí stravovacího provozu a vrchní sestra. Za dodržování předepsané kvality a množství stravy odpovídá vedoucí stravovacího provozu.

Aktivizace a volnočasové aktivity

 • Rehabilitační ošetřovatelství (individuální cvičení na lůžku, nácvik sedu, stoje, chůze s chodítkem, skupinové cvičení, nácvik sebeobsluhy na invalidním vozíku)
 • Jízda na rotopedu v krásné krajině (moře, lesy, hory)
 • Ruční práce, malování, šití, pečení, vaření
 • Canisterapie
 • Cvičení paměti
 • Práce se vzpomínkami
 • Sportovní hry pro uživatele
 • Společenské hry
 • Společenské akce
 • Filmový a hudební klub
 • Léčba světlem - v podzimních a zimních měsících
 • Práce na senTable - Interaktivní dotykový stůl

Poskytujeme podmínky pro uplatnění vlastní vůle

Snažíme se uživatelům nabízet co nejvíce oblastí, ve kterých mohou uplatňovat vlastní vůli při poskytování sociální služby. Tím vytváříme a uplatňujeme pravidla pro ochranu uživatelů před předsudky a negativním hodnocením, ke kterým může dojít v důsledku poskytování sociální služby.

Oblasti uplatnění vlastní vůle

 • volba ošetřujícího lékaře
 • volba stomatologa
 • trvalé bydliště
 • 5x týdně volba ze dvou obědů a večeří
 • využití fakultativních činností
 • využití kulturních, společenských a sportovních akcí
 • využití nabídek na strávení volného času
 • samostatný pohyb v areálu Domova i mimo areál dle individuálních potřeb, možností a schopností uživatelů
 • individuální uspořádání a výzdoba pokoje
 • volba individuálního nastavení kontrolních návštěv pokojů
 • volba vyšetření a ošetření lékařem
 • změna diety po dohodě s lékařem
 • rodinný život, partnerský život

Kontakt

Sestry Hlavní budova +420 581 727 521