Domov pro seniory

Posláním Domova pro seniory

je poskytnout bezpečné, kvalitní a důstojné životní podmínky uživatelům služeb, kteří vzhledem ke svému věku a zdravotnímu stavu nemohou žít ve svém přirozeném prostředí, na základě jejich individuálních potřeb a s důrazem na jejich důstojnost.
 

V Domovu pro seniory poskytujeme pobytové sociální služby osobám, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

Cílovou skupinou jsou senioři od 55 let výše

Kapacita Domova pro seniory je 81 míst

Služby nabízené v Domově pro seniory

Poskytujeme podmínky pro uplatnění vlastní vůle

Snažíme se uživatelům nabízet co nejvíce oblastí, ve kterých mohou uplatňovat vlastní vůli při poskytování sociální služby. Tím vytváříme a uplatňujeme pravidla pro ochranu uživatelů před předsudky a negativním hodnocením, ke kterým může dojít v důsledku poskytování sociální služby.

Kontakt

Sestry Hlavní budova +420 581 727 521
top