,,Ti, kdož vnášejí radost jako sluneční paprsky do životů jiných,
se v jejich odrazu sami zahřejí.“

 

zřizovatelem Domova pro seniory Radkova Lhota je Olomoucký kraj

 

 

 

 

 

 

Letecké snímky 

Domov pro seniory Radkova Lhota Domov pro seniory Radkova Lhota