Domov pro seniory Radkova Lhota

Příspěvková organizace

Zřizovatel:

Domov v domově...

Posláním je poskytnout bezpečné, kvalitní a důstojné životní podmínky uživatelům služeb, kteří vzhledem ke svému věku a zdravotnímu stavu nemohou žít ve svém přirozeném prostředí.
Zabezpečujeme ubytování, stravování, všestranné sociální, ošetřovatelské a zdravotní péče včetně rehabilitace, rozvíjení kulturní a zájmové činnosti a zajištění podmínek pro důstojný život.
top