Jak požádat o službu

Abychom našim budoucím klientům nástup do domova co nejvíce usnadnili, připravili jsme přehledného průvodce, který vás krok za krokem provede náležitostmi, které budete muset provést před a během podání žádosti.

Postup při žádosti o službu

01
Pro přijetí uživatele do jedné z poskytovaných sociálních služeb je nutné vyplnit:
 
 • Žádost o poskytnutí pobytové sociální služby v Domově pro seniory Radkova Lhota, p. o.
 • Vyjádření lékaře
 • Dotazník k bodovému hodnocení žádosti
 • Souhlas se zpracováním osobních údajů
​Žádost o poskytnutí pobytové sociální služby v Domově pro seniory Radkova Lhota, p. o. je možné získat v dokumentech, nebo osobně v kanceláři sociálních pracovnic Domova.

 
02
Žádost a další potřebné dokumenty můžete doručit:
 
 • osobně
 • poštou na adresu Domova:
Petra Čadrová, sociální pracovnice
Domov pro seniory Radkova Lhota, p. o.
Radkova Lhota 16, 751 14 Dřevohostice
 
03
 1. Po doručení do Domova, bude žádost na podatelně zaevidována.
 2. Z podatelny je žádost předána sociální pracovnici, která zkontroluje náležitosti žádosti, jedná se zájemcem, zjišťuje a doplňuje potřebné informace.
 3. V případě aktuálního zájmu o přijetí do Domova, doručte řádně vyplněnou žádost se všemi přílohami. Žádost bude zpravidla do 30 dní posouzena komisí (ředitel, sociální pracovnice, vrchní sestra), obodována a na základě Vašeho souhlasu zařazena do aktuálního pořadníku dle kritérií daných Směrnicí Rady Olomouckého kraje č. 2/2017, jež je účinná od 1.1.2018.
 4. O způsobu vyřešení žádosti budete informováni písemným Sdělením o posouzení žádosti.
04
 1. V průběhu vedení žádosti a před případným nástupem do Domova bude provedeno sociální šetření sociální pracovnicí a vrchní sestrou v místě Vašeho aktuálního pobytu. Budete seznámen/a s postupem při nástupu do Domova, se způsobem uzavírání smlouvy o poskytnutí služby a s vnitřními pravidly Domova.
 2. Pokud budete osloven/a k nástupu a následně k uzavření smlouvy o poskytování sociální služby zahájíme dojednání podmínek poskytování sociální služby.
 3. Pokud odmítnete uzavřít smlouvu o poskytování sociální služby nebo se nevyjádříte ve stanovené lhůtě 14 dnů, osloví Vás sociální pracovnice při dalším uvolnění místa. Pokud ani podruhé nebudete mít zájem smlouvu uzavřít (nebo se nevyjádříte ve stanovené lhůtě 14 dnů), bude žádost z pořadníku vyřazena. Pokud se Váš zájem v budoucnu změní, bude potřeba podat novou žádost.

Dokumenty pro žadatele

Žádost o poskytnutí sociální služby
Vyjádření lékaře
Dotazník k bodovému hodnocení
Souhlas se zpracováním osobních údajů
Informace o zpracování osobních údajů - KISSOS
Informace pro zájemce
Domácí řád - aktualizace

Práva zájemce/zájemkyně o službu

 • právo dotazovat se u sociální pracovnice na pořadí žádosti v pořadníku žádostí
 • právo nahlížet do své sociální dokumentace
 • právo přijít na prohlídku Domova (po dohodě se sociální pracovnicí)
 

Povinnosti zájemce/zájemkyně o službu

 • povinnost informovat sociální pracovnici o všech změnách podstatných při hodnocení žádosti ve lhůtě do 15 dnů ode dne, kdy k těmto změnám došlo - výrazné zhoršení zdravotního stavu, změnu trvalého bydliště, změnu v kontaktech (hlavně telefon) apod
 • povinnost informovat sociální pracovnici o ukončení žádosti (umístění v jiném zařízení, úmrtí) ve lhůtě do 15 dnů ode dne, kdy k těmto změnám došlo
 • veškeré informace, které při jednání doložíte nebo sdělíte, jsou zaznamenány a budou sloužit k posouzení žádosti. V případě poskytnutí služby pak budou použity k zajištění odpovídající poskytované služby

Kontaktní osoba

Sociální pracovnice
Bc. Petra Čadrová
top