Certifikáty

Bazální stimulace

Naše organizace získala certifikát Pracoviště pracující s Bazální stimulací.


Pracovníci v přímé obslužné péči nabízí uživatelům informace (stimuly) o něm samém a jeho okolí, které jsou pro něho elementární (bazální).


Bazální stimulace je vždy individuální a je poskytována s ohledem na věk uživatele a jeho schopnosti. 

Paliativní péče

Naše organizace získala certifikát Pracoviště proškolené v Paliativní péči.

 

"Nejvyšším cílem paliativní péče v našem Domově je zaručit nemocnému klientovi nejlepší možnou kvalitu života, zajistit mírnění bolesti, zabránit tělesnému a duševnímu strádání, zachovat klientovu důstojnost a poskytnout podporu jeho blízkým. Paliativní péče pomáhá nemocnému klientovi, aby mohl až do konce svého života vést podle svých možností aktivní život, a také poskytuje útěchu jeho rodině v průběhu onemocnění a v období smutku."

"Respektování lidské důstojnosti je jednou z nejdůležitějších součástí naší péče o nemocné klienty ze strany zdravotnického personálu, péče o člověka jakožto živé bytosti, a to lékařem počínaje, zdravotní sestrou, sanitářem, pečovatelkou nebo pracovnicí úklidu konče. Respektování lidské důstojnosti je důležiténejen z hlediska péče samotné, ale také pro vzájemné vztahy mezi lidmi různého pohlaví, barvy pleti, stáří, vzdělání, postavení, vyznání apod. Respektování lidské důstojnosti ve vztahu ke starším lidem a hlavně k nemocným starším lidem tvoří samotnou oblast důstojnosti a úcty k lidským bytostem, včetně úcty k sobě samému".

Mgr. Dana Pátková
Ředitelka Domova pro seniory Radkova Lhota