Poděkování

Poděkování sponzorům

Rádi bychom touto cestou poděkovali našim sponzorům, kteří nám poskytli dary, které jsme použily na uspořádání nejrůznějších akcí a výletů, na pořízení drobných dárků, psacích a kancelářských potřeb pro zájmovou činnost našich uživatelů a na pořízení zdravotnických pomůcek pro uživatele.

Moc Vám děkujeme a přejeme úspěšný a klidný rok 2020.

Společnosti

Obce a města

Další

Štěpánková Bronislava
Jarko Radomír
synové od paní 0ščádalové
Ženožičková Marie
Klváček Jiří
Smola Ctirad
Eggs, s.r.o. Radslavice
Mikulík Stanislav, PhDr.
Ulman Antonín
synové paní Oščádalové
Lenka Melichárková