Poděkování


Poděkování sponzorům
 
Rádi bychom touto cestou poděkovali našim sponzorům, kteří nám poskytli dary, které jsme použily na uspořádání nejrůznějších akcí a výletů, na pořízení drobných dárků, psacích a kancelářských potřeb pro zájmovou činnost našich uživatelů a na pořízení zdravotnických pomůcek pro uživatele.

Moc Vám děkujeme a přejeme úspěšný a klidný rok 2020.

Mgr. Dana Pátková, ředitelka Domova