Historie a současnost

Domov pro seniory Radkova Lhota je členem Asociace poskytovatelů sociálních služeb, zřizovatelem je Olomoucký  kraj.
18. století
Objekt našeho Domova pro seniory Radkova Lhota dříve sloužil jako lovecký zámeček, jež obýval během 18. století generál Ernst Gideon von Laudon (ten jej dostal darem za zásluhy, stejně jako zámek v Bystřici pod Hostýnem, od samotného rakouského císaře).
1938 – 1956
Generál zámeček časem prodal a tak se během následujících let o areál starali různí majitelé – někteří lépe, jiní hůře. V letech 1938 - 56 zůstala budova opuštěná, tudíž nejen samotná stavba, ale i přilehlé hospodářství a zahrada, začala postupně chátrat.
Domov důchodců od roku 1958
19. září 1956 převzala dům Česká katolická charita, která svěřila vedení domu sestrám sv. Kříže. Sestry se zde usadily a za pomoci lidí z okolí započaly rozsáhlou rekonstrukci celého objektu.18. července 1958 zahájil Domov důchodců s kapacitou 50 lůžek provoz.
Současnost
V následujících třiceti letech se budova postupně přestavovala a rekonstruovala, zvyšovala se kapacita lůžek až na dnešních 208 lůžek. V roce 2014 byl otevřen nový A pavilon se 79 lůžky. O obyvatele se staral řádový i civilní zdravotní personál, v současné době je to 158 zaměstnanců.