Historie a současnost

Domov pro seniory Radkova Lhota je členem Asociace poskytovatelů sociálních služeb, zřizovatelem je Olomoucký  kraj.

18. století

1938 – 1956

Domov důchodců od roku 1958

Současnost

top