Domov se zvláštním režimem

Posláním Domova se zvláštním režimem

je poskytnout bezpečné a důstojné prostředí lidem s chronickým duševním onemocněním, kteří nemohou žít ve svém přirozeném prostředí. Jsou podporováni citlivým způsobem tak, aby byly uspokojeny jejich potřeby a zachovány jejich zvyklosti.

V Domovech se zvláštním režimem poskytujeme pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického duševního onemocnění, a osobám se stařeckou, Alzheimerovou demencí a ostatními typy demencí, které mají sníženou soběstačnost z důvodu těchto onemocnění, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Režim v těchto zařízeních při poskytování sociálních služeb je přizpůsoben specifickým potřebám těchto osob.

Cílovou skupinou jsou osoby od 50 let výše

Kapacita DZR je 128 míst

Služby nabízené v Domově se zvláštním režimem

Poskytujeme podmínky pro uplatnění vlastní vůle

Snažíme se uživatelům nabízet co nejvíce oblastí, ve kterých mohou uplatňovat vlastní vůli při poskytování sociální služby. Tím vytváříme a uplatňujeme pravidla pro ochranu uživatelů před předsudky a negativním hodnocením, ke kterým může dojít v důsledku poskytování sociální služby.

Kontakt

Sestry A pavilon +420 581 727 627
Sestry Hlavní budova +420 581 727 521
top