Informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

1. Název

Domov pro seniory Radkova Lhota, příspěvková organizace - (dále jen "organizace")

2. Důvod a způsob založení

Organizace byla založena z důvodu poskytování sociálních služeb v objektu Domova pro seniory Radkova Lhota, p.o. na adrese Radkova Lhota 16, 751 14 Dřevohostice.

Organizace Domov pro seniory Radkova Lhota, příspěvková organizace, je příspěvkovou organizací, jejímž zřizovatelem je Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, Olomouc, 779 11.
Organizace Domov pro seniory Radkova Lhota je oprávněna poskytovat sociální služby na základě registrace, kterou vydal Krajský úřad Olomouckého kraje, služba DPS pod č.j. KUOK/68971/2007 ze dne 1.1.2007, identifikátor: 27 738 16 a služba DZR pod č.j. KUOK/68971/2007 ze dne 1.1.2007, identifikátor: 84 093 20.

3. Kontaktní spojení

Domov pro seniory Radkova Lhota, p.o, Radkova Lhota 16, 751 14 Dřevohostice

4. Telefonní čísla

+420 581 727 600
Ostatní telefonní spojení jsou k dispozici na webových stránkách domova www.domovrl.cz - sekce Kontakty.

5. Adresa internetových stránek

www.domovrl.cz

6. Adresa podatelny

Radkova Lhota 16, 751 14 Dřevohostice

Elektronická adresa podatelny

podatelna@domovrl.cz
Přehled přijímaných technických nosičů dat: CD, DVD a USB flash disk
Podatelna přijímá dokumenty písemností ve formátech: 

  • RTF - Rich Text Format 

  • HTM, HTML - HyperText Markup Language 

  • PDF, PDF/A - Portable Document Format (Adobe Acrobat File) 

  • TXT  - prostý text 

  • DOC, DOCX - dokument aplikace MS WORD 

  • XLS, XLSX - sešit aplikace MS EXCEL 

  • JPG, JPEG - formát grafiky/obrázků

Datová schránka

6rtkixq

7. Dokumenty:

Seznamy hlavních dokumentů organizace:

8. Rozpočet

Schválený rozpočet organizace na daný kalendářní rok je zveřejněn na webových stránkách zřizovatele Olomouckého kraje www.olkraj.cz, oddíl Organizace zřizované Olomouckým krajem v Dokumentech ke stažení.

9. Žádosti o informace:

Žádost o poskytnutí informace může být podána:
a) ústně (při osobním kontaktu či telefonicky) – ústní informace poskytuje každý zaměstnanec organizace v souladu se svou pracovní náplní
b) písemně (adresa Domov pro seniory Radkova Lhota, příspěvková organizace, Radkova Lhota 16,
751 14 Dřevohostice), při osobním předání v podatelně pavilon A – přízemí
c) datovou schránkou (ID datové schránky 6rtkixq) evidence ve spisové službě
d) elektronicky a to souběžně na tyto adresy: (reditelka@domovrl.cz, podatelna@domovrl.cz).
Důvodem požadavku podání žádosti prostřednictvím e-mailové pošty na 2 adresy je jistota doručení, běh lhůt a případné nepředvídané technické problémy - duplicitní podání zajišťuje žadateli vyšší míru jistoty doručení žádosti organizaci. Takto podaná žádost bude vedena pod jedním číslem jednacím a nebude za ni požadovaná duplicitní úhrada (v případě vzniku nákladů).

Příjem žádostí a dalších podání

Příjem žádostí a dalších podání je řešena ve směrnic 36/2023 o svobodném přístupu infomací. Tato směrnice je k dispozici na webových stránkách domova www.domovrl.cz., sekce O nás - Informace dle zákona 106/1999 Sb.


 

Dokumenty ke stažení

Datum zveřejnění Název dokumentu Typ souboru Velikost souboru
26. 04. 2023 Směrnice č. 36 /2023 o svobodném přístupu k informacím .zip 610 kB Stáhnout
21. 03. 2023 Zřizovací listina .pdf 2 MB Stáhnout
21. 03. 2023 Organizační schéma Domov pro seniory Radkova Lhota, p.o. .pdf 242 kB Stáhnout
top