Informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

1. Název

Domov pro seniory Radkova Lhota, příspěvková organizace - (dále jen "organizace")

2. Důvod a způsob založení

Organizace byla založena z důvodu poskytování sociálních služeb v objektu Domova pro seniory Radkova Lhota, p.o. na adrese Radkova Lhota 16, 751 14 Dřevohostice.

Organizace Domov pro seniory Radkova Lhota, příspěvková organizace, je příspěvkovou organizací, jejímž zřizovatelem je Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, Olomouc, 779 11.
Organizace Domov pro seniory Radkova Lhota je oprávněna poskytovat sociální služby na základě registrace, kterou vydal Krajský úřad Olomouckého kraje, služba DPS pod č.j. KUOK/68971/2007 ze dne 1.1.2007, identifikátor: 27 738 16 a služba DZR pod č.j. KUOK/68971/2007 ze dne 1.1.2007, identifikátor: 84 093 20.

3. Kontaktní spojení

Domov pro seniory Radkova Lhota, p.o, Radkova Lhota 16, 751 14 Dřevohostice

4. Telefonní čísla

+420 581 727 600
Ostatní telefonní spojení jsou k dispozici na webových stránkách domova www.domovrl.cz - sekce Kontakty.

5. Adresa internetových stránek

www.domovrl.cz

6. Adresa podatelny

Radkova Lhota 16, 751 14 Dřevohostice

Elektronická adresa podatelny

podatelna@domovrl.cz
Přehled přijímaných technických nosičů dat: CD, DVD a USB flash disk
Podatelna přijímá dokumenty písemností ve formátech: 

  • RTF - Rich Text Format 

  • HTM, HTML - HyperText Markup Language 

  • PDF, PDF/A - Portable Document Format (Adobe Acrobat File) 

  • TXT  - prostý text 

  • DOC, DOCX - dokument aplikace MS WORD 

  • XLS, XLSX - sešit aplikace MS EXCEL 

  • JPG, JPEG - formát grafiky/obrázků

Datová schránka

6rtkixq

7. Dokumenty:

Seznamy hlavních dokumentů organizace:
Zřizovací listina
Organizační schéma
Provozní řád
Pracovní řád
Platový řád
Směrnice o provádění pokladních operací
Směrnice k ochraně osobních údajů
Směrnice o svobodném přístupu k informacím

Do výše uvedených dokumetnů je možné nahlédnout v kanceláři všech vedoucích zaměstnanců organizace a sociálních pracovnic v úředních hodinách.

8. Rozpočet

Schválený rozpočet organizace na daný kalendářní rok je zveřejněn na webových stránkách zřizovatele Olomouckého kraje www.olkraj.cz, oddíl Organizace zřizované Olomouckým krajem v Dokumentech ke stažení.

9. Žádosti o informace:

Žádost o poskytnutí informace může být podána:
a) ústně (při osobním kontaktu či telefonicky) – ústní informace poskytuje každý zaměstnanec organizace v souladu se svou pracovní náplní
b) písemně (adresa Domov pro seniory Radkova Lhota, příspěvková organizace, Radkova Lhota 16,
751 14 Dřevohostice), při osobním předání v podatelně pavilon A – přízemí
c) datovou schránkou (ID datové schránky 6rtkixq) evidence ve spisové službě
d) elektronicky a to souběžně na tyto adresy: (reditelka@domovrl.cz, podatelna@domovrl.cz).
Důvodem požadavku podání žádosti prostřednictvím e-mailové pošty na 2 adresy je jistota doručení, běh lhůt a případné nepředvídané technické problémy - duplicitní podání zajišťuje žadateli vyšší míru jistoty doručení žádosti organizaci. Takto podaná žádost bude vedena pod jedním číslem jednacím a nebude za ni požadovaná duplicitní úhrada (v případě vzniku nákladů).

Příjem žádostí a dalších podání

Příjem žádostí a dalších podání je řešena ve směrnic 36/2023 o svobodném přístupu infomací. Tato směrnice je k dispozici na webových stránkách domova www.domovrl.cz., sekce O nás - Informace dle zákona 106/1999 Sb.

10. Příjem podání a podmětů

Podat žádost nebo stížnost, předložit návrh, podnět nebo jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí o právech a povinnostech osob je možno:
–         osobně – do kanceláře ekonomického úseku na adresu organizace;
–         prostřednictvím e-mailu na adresu elektronické podatelny: podatelna@domovrl.cz
–         prostřednictvím datové schránky;
–         poštou.

11. Předpisy

Nejdůležitější použivané předpisy, podle nichž organizace jedná a rozhoduje jsou uvedeny viz. dokumenty ke stažení.
Vydané právní předpisy

Právní předpisy nejsou vydány.

12. Úhrady za poskytování informací

Sazebník úhrad za poskytování informací v souvislosti poskytováním informací mohou být žadatelům předepsány k úhradě vzniklé náklady ve výši dle Sazebníku výše úhrad nákladů za poskytování informací viz. dokumenty ke stažení.

Rozhodnutí nadřízeného orgánu
Žádné rozhodnutí nebylo vydáno.

13. Licenční smlouvy

Vzory licenčních smluv
Organizace nemá uzavřenou žádnou licenční smlouvu.
Výhradní licence
Organizace neposkytla žádnou výhradní licenci podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb.

14. Výroční zprávy

Výroční zpráva 2022 je uložena na webových stránkách v sekci "Dokumenty".

 

 

 

Dokumenty ke stažení

Datum zveřejnění Název dokumentu Typ souboru Velikost souboru
16. 06. 2023 Přehled nejdůležitějších předpisů .pdf 64 kB Stáhnout
16. 06. 2023 Sazebník výše úhrad nákladů za poskytování informací .pdf 193 kB Stáhnout
26. 04. 2023 Směrnice č. 36 /2023 o svobodném přístupu k informacím .zip 416 kB Stáhnout
21. 03. 2023 Zřizovací listina .pdf 2 MB Stáhnout
21. 03. 2023 Organizační schéma Domov pro seniory Radkova Lhota, p.o. .pdf 242 kB Stáhnout
top