Zájezd Sv. Kopeček

17. 08. 2022
Autobusový zájezd na Svatý Kopeček u Olomouce 
V červenci se uskutečnil další autobusový zájezd tentokrát na Svatý Kopeček u Olomouce, kde nám byla sloužena mše svatá v Bazilice Navštívení Panny Marie poté následovala malá procházka s občerstvením. Historie tohoto místa se začala psát na počátku 17. století, v době, kdy Evropou zmítala třicetiletá válka. Jméno, které bude navždycky spojováno se Svatým Kopečkem, je Jan Andrýsek, který na základě svého slibu zbudoval v letech 1629-1633 malou kapli zasvěcenou Panně Marii v lesích na východ od Olomouce. 
 
top