Zájezd na Sv. Hostýn

16. 08. 2023

Letní autobusový výlet na sv. Hostýn se uskutečnil ve středu 16. srpna. Po návštěvě mše svaté v Bazilice Nanebevzetí Panny Marie nesměla chybět malá procházka, nákup drobností ve stáncích a posezení v restauraci
top