OLYMPIÁDA

20. 06. 2022
Olympiáda pro imobilní klienty 
Aby nebyli imobilní klienti ochuzeni o zážitky ze soutěžení, připravily pro ně aktivizační pracovnice malou „olympiádu“ plnou zábavy přímo na pokoji. Vědomostní a dovednostní disciplíny všechny účastníky pobavily a výherce prvních tří míst potěšily ceny a diplom z rukou paní ředitelky.
top