Muzikohraní

22. 08. 2022
Muzikoterapie 
O blahodárném účinku hudby na psychiku člověka není pochyb. Je schopna vyvolat silné emoce i probudit vzpomínky na prožité události v našem životě. Muzikoterapie patří mezi tzv. expresivní, neverbální umělecké terapie.

Je možné na muzikoterapii nahlížet ze čtyřech hlavních rovin jako na:

  • specifickou formu psychoterapie.
  • skupinovou hudební aktivitu, jejímž cílem je zlepšení sociálních vazeb.
  • součást léčebného a rehabilitačního procesu.
  • psychohygienický proces.

Muzikoterapie mimo jiné působí na:

  • větší propojení s vlastním tělem
  • zlepšení paměti, pozornosti a koncentrace
  • lepší koordinaci pohybů
  • je účinným lékem proti každodennímu stresu a díky tomu funguje jako prevence proti syndromu vyhoření
  • je možné ji využít jako součást rehabilitace pro pacienty po úrazu 
top