Léto v našem Domově

04. 10. 2018 v 19:42 hodin
Léto se nám opravdu skvěle vydařilo.Krásně zahřálo i naše věčně zmrzlé klienty, takže se museli chodit pravidelně chladit zmrzlinou do naší kantýny.
Nádherné počasí nám také přálo při oslavách 60. výročí založení našeho Domova, které se konaly 21. července. Byli pozváni klienti a jejich rodinní příslušníci, současní i bývalí zaměstnanci, zástupci olomouckého kraje, ředitelé domovů, sponzoři, přátelé a všechny naše zpřízněné duše. Program zahájil pan ředitel a předal slovo našim klientům, kteří poděkovali všem zaměstnancům, kteří se jejich slovy:,,denně zasluhují o naplnění našeho krásného loga ,,DOMOV V DOMOVĚ".

Poté byla odsloužena mše svatá, k tanci a poslechu hrála krojovaná dechovka Moravská Veselka, vystoupil lidový vypravěč Libor Pantůček a Sestry v akci. Zdařilou akci ukončil ohňostroj a tak bychom velmi chtěli poděkovat všem, kteří se na ní podíleli ať už z řad zaměstnanců, sponzorů i účinkujících.
Léto nám také přálo v soutěžení. Naši klienti se zúčastnili ostatně jako každý rok všech sportovních i kulturních akcí v okrese. Vedli si náramně, třikrát skončili na prvním místě a dovezli domů plno pohárů, medailí a jiných dobrot.

12. září, kdy byl také mimořádně krásný a slunečný den, jsme u nás pořádali již XVII.ročník Malé sportovní olympiády, ve které soutěží tříčlenná družstva v deseti různých disciplínách. Všichni se dobře bavili a ani nevadilo, že naši borci obhájili loňské vítězství. Vždyť přece šlo hlavně o to, sejít se a pobýt spolu.
top