Ježíškova vnoučata - Příběhy pečujících

26. 04. 2021

Od tohoto měsíce spustila stanice Rozhlas krátkodobý projekt "Příběhy pečujících". Jeho cílem je ukázat na práci lidí, kteří v domovech a centrech pro seniory pečují o své klienty. Hledají příběhy laskavosti, pomoci, soucitu, ale i rozveselení a obyčejné lidskosti. Hledají ty, kteří mění malými každodenními skutky, ale i jedním velkým a neobvyklým činem, životy starých lidí k lepšímu. Ty, pro které je jejich práce posláním.

Stanice Rozhlas nás poprosila, jestli bychom mohli sdílet odkaz: https://jeziskovavnoucata.rozhlas.cz/pecovatel/nominovat na svých webových stránkách tak, aby se dostal k co nejvíce rodinám a přátelům našich klientů. Ti určitě vědí nejlépe, čí příběh by chtěli vyprávět ostatním.  

Cílem je ukázat na úžasnou práci a také ocenit malým dárkem prvních tři sta pečujících. Předem moc děkujeme za vaši ochotu a čas se sdílením projektu Nadačního fondu Českého rozhlasu.

 

 

top