I. setkání seniorů a přátel v obci Hradčany

12. 09. 2020 v 14:00 hodin
Setkání seniorů a přátel
Obec Hradčany pořádala první setkání seniorů a přátel s bohatým programem. Senioři  zúčastnili turnaje v  petanque, zajimávých soutěží a si zatančili si ze Záhorskou kapelou.
top