DC Vocal - country vystoupení

17. 07. 2023
Poděkování za výzkum
Krásné hudební vystoupení country kapely DC Vocal nám zpříjemnilo odpoledne dne 17. 7. 2023, jako poděkování za výzkum, který u nás v domově prováděli. Klienti si vystoupení užili a společně jsme si zazpívali.
V rámci odběrů krve a následných laboratorních vyšetření klientů Domova pro seniory Radkova Lhota, p. o., které byly realizovány v rámci naší vzájemné spolupráce na Evropském projektu ( Early Detection and Screening of Hematological Malignancies), byly nalezeny odchylky od fyziologických hodnot, které by měly být dále zhodnoceny v celkovém kontextu zdravotního stavu klienta, jeho věku a dalších anamnestických údajů. Hemato-onkologická klinika FN Olomouc prof. MUDr. Tomáš Papajík, CSc. 
 
top