Zájezd Sv. Kopeček

17. 08. 2022
Autobusový zájezd na Svatý Kopeček u Olomouce 
Dne 17. 8. 2022 se uskuteční autobusový zájezd na Svatý Kopeček u Olomouce, kde půjdeme na mši do Baziliky Navštívení Panny Marie. Historie tohoto místa se začala psát na počátku 17. století, v době, kdy Evropou zmítala třicetiletá válka. Jméno, které bude navždycky spojováno se Svatým Kopečkem, je Jan Andrýsek, který na základě svého slibu zbudoval v letech 1629-1633 malou kapli zasvěcenou Panně Marii v lesích na východ od Olomouce.