Oznámení Usnesení rady Olomouckého kraje o dočasném snížení kapacity služeb v Domově pro seniory Radkova Lhota p.o.

30. 04. 2024
Dle usnesení rady Olomouckého kraje č. UR/107/52/2024 ze dne 22. dubna 2024 bylo schváleno snížení kapacity služby domova pro seniory z 81 na 72 míst a domova se zvláštním režimem ze 128 na 107 míst po dobu trvání investiční akce. Zároveň bylo schváleno od 1.5.2024 pozastavení nových uživatelů do doby dosažení schválené kapacity služeb.

Děkujeme za pochopení.

Mgr. Dana Pátková
ředitelka
top