ZMĚNA VÝŠE ÚHRAD OD 1.9.2022

15. 08. 2022
Na základě Usnesení Rady Olomouckého kraje č. UR/59/44/2022 ze dne 25.7.2022., Vás tímto informujeme,
že od 1.9.2022 dojde k navýšení platby za ubytování.

 
 
Přehledovou tabulku úhrad a finančních kompenzací platných od 1.9.2022 si můžete prohlédnou níže.