POVOLENÍ A ÚPRAVA NÁVŠTĚV

27. 12. 2020
NOVĚ NASTAVENÝ REŽIM NÁVŠTĚV DLE USNESENÍ VLÁDY Č. 1373
Od 27. 12. 2020 do 22. 1. 2021 jsou nadále schváleny výjimky ze zákazu návštěv Domova pro seniory a Domova se zvláštním režimem pro osoby, které:
a) v době 90 dnů přede dnem návštěvy prodělaly onemocnění Covid - 19 a doloží o něm doklad, nebo
b) absolvovaly nejpozději 48 hodin před zahájením návštěvy RT-PCR vyšetření nebo POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, přičemž tuto skutečnost musí prokázat doložením dokladu.


Návštěvy mohou probíhat od PO - PÁ od 13.00 hod do 16.00 hod, mimo SO a NE a Sváteční dny.
Se schválením paní ředitelky umožňujeme dovolenky přes vánoční svátky. Před odjezdem a po návratu klienta bude proveden antigenní test. V případě nutnosti volejte paní ředitelce na tel. č. 732 754 180.

Naše organizace v současné době neprovádí testování prostřednictvím POC testů na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 u návštěv z provozních důvodů.

Návštěvy mohou tyto osoby v počtu 2 osob vykonat v odpoledních hodinách od 13.00 do 16.00 hodin za podmínek používání respirátoru třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu a za dodržení režimových opatření v Domově.

Návštěvy se předem objednají telefonem na oddělení, domluví si dobu návštěvy a budou respektovat pokyny zdravotní sestry ve službě. Všechna tato opatření směřují k zabránění šíření onemocnění v Domově a také s ohledem na zdravotní stav seniorů.

Návštěvy u Covid positivních klientů, kteří jsou v karanténě, jsou zakázány.

Pokud budete mít problém s telefonním spojením, nebo budete vyžadovat další výjimku, prosím volejte ředitelce: 732 754 180.

Děkuji Vám za trpělivost a pochopení.
                                                                                                              Mgr. Dana Pátková, ředitelka


Kontakty na oddělení:
A pavilon:                                        
2 NP: 581 727 632                             
3 NP: 581 727 627                            
4 NP: 581 727 622    

Hlavní budova:
přízemí: 581 727 525
1. patro DpS: 581 727 521
1. patro DZR: 581 727 522
2. patro DPS a DZR: 581 727 526 

                     

Odběrová místa:
Nemocnice Přerov Agel
Dvořákova 75, 751 52 Přerov
Odběr PCR pro samoplátce po objednání na tel.č: 727 972 291 - PO až Pá od 8.00 - 14.00

Nemocnice Kroměříž
Havlíčkova 660/69,  767 01 Kroměříž
Odběr PCR pro samoplátce bez objednání, infolinka na tel.č: 737 859 933 - PO až Pá od 7.00 - 12.00