ZRUŠENÍ MIMOŘÁDNÝCH OPATŘENÍ - NÁVŠTĚVY

06. 05. 2022
Povolení a úprava návštěv od 6. 5. 2022

Vážení, 

Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR dne 4. 5. 2022 ukončila stav pandemické pohotovosti. 

I přesto na doporučení ošetřujícího lékaře je zachována povinnost používat ochranu dýchacích cest v Domově pro seniory v Radkově Lhotě, p. o. 

Děkuji Vám za trpělivost a pochopení.
                                                                                                              Mgr. Dana Pátková, ředitelka