Doporučení k zajištění prevence vzniku a šíření onemocnění Covid - 19

25. 07. 2022

Doporučení k zajištění prevence vzniku a šíření onemocnění COVID-19 pro Olomoucký kraj

V souvislosti se zvyšujícím se počtem případů onemocnění COVID -19 v Evropě, včetně České republiky, doporučujeme v zájmu zabránění šíření tohoto onemocnění na regionální úrovni, poskytovatelům zdravotních a sociálních služeb preventivní protiepidemická opatření, spočívající především v nastavení pravidel pro navštěvující osoby s cílem ochránit skupiny osob, pro které by případné onemocnění znamenalo komplikované důsledky.

Doporučení pravidel pro návštěvy od 25. 7. 2022:

  • apel na osobní zodpovědnost občana, kdy při výskytu příznaků respiračního onemocnění je vhodné návštěvu zařízení odložit,
  • při návštěvě zařízení dbát na důkladné mytí rukou a hygienickou dezinfekci rukou
  • při kontaktu s pacientem/klientem důsledně používat ochranu dýchacích cest, kterou je respirátor (bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky, tedy FFP2, přičemž důležité je správné nasazení ochrany dýchacích cest se zakrytím dutiny ústní a okolí, včetně nosu,
  • u izolovaných pacientů/klientů dodržovat nastavená protiepidemická opatření v rámci izolačního režimu, používat doporučené ochranné prostředky
Obecně pak rizikovým skupinám populace a seniorům doporučujeme v případě pobytu v uzavřených prostorách, typu čekárny, ordinace, MHD apod. používat ochranu dýchacích cest - respirátor bez výdechového ventilu s minimální filtrační účinností 94% (FFP2), dodržovat základní hygienu rukou a v neposlední řadě včas podstoupit očkování či aplikaci posilující dávky očkování.
Tato minimální protiepidemická opatření jsou doporučována jako prevence, která při důsledném dodržování můžou přispět k zabránění případného šíření onemocnění a k nutnosti vydávat opatření striktnější.
 
 Děkuji Vám za ochranu našich klientů, ředitelka Mgr. Dana Pátková
 
top