Drobečková navigace

Úvod > Dokumenty > Informace pro zájemce o sociální službu > Podmínky přijetí

Podmínky přijetí

V souvislosti s legislativními změnami, ke kterým došlo k 1.1.2007, přijímáme nové uživatele jen na základě smlouvy o poskytování sociální služby v Domově pro seniory Radkova Lhota, p. o.

Domov pro seniory Radkova Lhota, p. o. má registrovány dvě sociální služby:

 • domov pro seniory
 • domov se zvláštním režimem

Pro přijetí uživatele do jedné z poskytovaných sociálních služeb je nutné vyplnit: Žádost o poskytnutí pobytové sociální služby v Domově pro seniory Radkova Lhota, p. o. a Vyjádření lékaře, viz. Informace pro zájemce o sociální službu - Formuláře pro podání žádosti.

Nelze poskytnout službu v Domově pro seniory, pokud

 • zájemce žádá o jiný typ sociální služby, než jakou poskytujeme

 • zájemce není naší cílovou skupinou
 • chování osoby by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití

 • osobám závislým na návykových látkách, kdy mohou ohrozit druhé i sebe
 • osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytnutí péče ve zdravotnickém zařízení

 • osobám s infekčním onemocněním

Nelze poskytnout službu v Domově se zvláštním režimem, pokud

 • zájemce žádá o jiný typ sociální služby, než jakou poskytujeme

 • zájemce není naší cílovou skupinou
 • osobám závislým na návykových látkách, kdy mohou ohrozit druhé i sebe
 • osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytnutí péče ve zdravotnickém zařízení
 • osobám s infekčním onemocněním

Doporučujeme, po předchozí telefonické domluvě, osobní navštěvu naší organizace.

Zájemci jsou podány veškeré informace o evidování žádosti, způsobu a rozsahu poskytování sociální služby.

Bližší informace najdete v dokumentu Informace pro zájemce v sekci Informace pro zájemce o sociální službu - Formuláře pro podání žádosti.

Před nástupem do Domova bude v místě aktuálního pobytu zájemce provedeno sociální šetření a zájemce bude seznámen s postupem při nástupu do Domova, se způsobem uzavírání smlouvy o poskytnutí služby a s vnitřními pravidly Domova.

Pro bližší informace o možnostech a podmínkách přijetí volejte sociální pracovnici - paní Danuši Nesvadbovou, na tel.č. 581 727 510,
nebo pište na e-mail socialni.nesvadbova@domovrl.cz .