Drobečková navigace

Úvod > O nás > O nás - veřejný závazek

O nás - veřejný závazek

ČINNOST DOMOVA

Domov pro seniory Radkova Lhota je zařízení určené pro celoroční pravidelnou péči o seniory, která spočívá především v zabezpečení ubytování, stravování, všestranné sociální, ošetřovatelské a zdravotní péče včetně rehabilitace, rozvíjení kulturní a zájmové činnosti a zajištění podmínek pro důstojný život.

Domov pro seniory Radkova LhotaDomov pro seniory Radkova Lhota

POSLÁNÍ DOMOVA - VEŘEJNÝ ZÁVAZEK

Posláním Domova pro seniory Radkova Lhota je poskytnout bezpečné, kvalitní a důstojné životní podmínky uživatelům služeb, kteří vzhledem ke svému věku a zdravotnímu stavu nemohou žít ve svém přirozeném prostředí.

HLAVNÍM CÍLEM

Hlavním cílem zařízení je provázet uživatele životem ve stáří, poskytovat jim kvalitní sociální službu a vytvářet pro uživatele příjemné ,,domácí" prostředí.Uspokojovat jejich potřeby a umožnit uživatelům dle jejich schopností zachovávat samostatnost a nezávislost v co nejvyšší míře.

 

 

 

Hlavním cílem zařízení je provázet uživatele životem ve stáříDomov pro seniory Radkova Lhota

DVA DRUHY SLUŽEB

DOMOVY PRO SENIORY - 80 lůžek

  • poskytujeme celoroční pobytové, odborné a zdravotní služby osobám, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.                                                         

 

Domov pro seniory Radkova Lhota

DOMOVY SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM - 128 lůžek

  • poskytujeme celoroční pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodů chronického duševního onemocnění. Dále osobám s Alzheimerovou chorobou a ostatními typy demencí, které mají sníženou soběstačnost z důvodů tohoto onemocnění, a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Režim pro poskytování sociálních služeb je přizpůsoben specifickým potřebám uživatele.