Drobečková navigace

Úvod > Služby > Domov se zvláštním režimem

Služba DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM

Poslání služby domov se zvláštním režimem

Posláním služby Domov se zvláštním režimem je poskytnout bezpečné a důstojné prostředí lidem s chronickým duševním onemocněním, kteří nemohou žít ve svém přirozeném prostředí. Jsou podporováni citlivým způsobem tak, aby byly uspokojeny jejich potřeby a zachovány jejich zvyklosti.

Domov se zvláštním režimem je určen pro osoby s chronickým duševním onemocněním.

Věková struktura cílové skupiny:  od 50 let výše.

Okruh osob, kterým je služba poskytována (platné od 1. 6. 2016):

  • osobám s Alzheimerovou chorobou.
  • osobám se stařeckou demencí nebo demencí jiného typu, které jsou závislé na pomoci jiné fyzické osoby.

Kdy službu nelze poskytnout (platné od 1. 6. 2016):

  • zájemce žádá o jiný typ sociální služby, než jakou poskytujeme
  • zájemce není naší cílovou skupinou
  • osobám závislým na návykových látkách, kdy mohou ohrozit druhé i sebe
  • osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytnutí péče ve zdravotnickém zařízení
  • osobám s infekčním onemocněním

Cíle služby domov se zvláštním režimem

Cíle služby domov se zvláštním režimem:

  • zachovávat a zlepšovat návyky uživatelů a jejich soběstačnosti dle jejich osobních možností.
  • usilovat o naplnění práv uživatelů na sebeurčení.
  • udržovat a zlepšovat zdravotní stav a celkovou psychickou a fyzickou kondici uživatelů prostřednictvím aktivizačních a volnočasových činností.
  • podporovat účast uživatelů na společenském životě a kontakt uživatelů s rodinou, známými a vrstevníky.
  • poskytovat službu kvalitně prostřednictvím odborně vyškoleného personálu.
  • rozvíjet kvalitu ubytování, stravování, estetiku a bezpečí prostředí.

Zásady služby domov se zvláštním režimem 

  • zachováváme lidskou důstojnost uživatele - volíme vlídný a srozumitelný přístup, dodržujeme zásady společenského chování, respektujeme přání, rozhodnutí a způsob komunikace uživatele služby, vážíme si sebe navzájem
  • naše pomoc vychází z individuálně určených potřeb uživatele - naše podpora a pomoc začíná tam, kde končí síly uživatele
  • naše pomoc působí na uživatele aktivně - zapojujeme zástupce zvolených uživatel do chodu zařízení - výbor uživatelů, stravovací komise
  • podporujeme rozvoj samostatnosti a nezávisloti uživatelů - podporujeme uživatele v samostatném rozhodování
  • podporujeme sociální začleňování uživatelů - podporujeme kontakt uživatelů s přirozeným prostředím, rodinou, účast na společenském životě
  • službu poskytujeme v zájmu uživatele a v náležité kvalitě - klademe důraz na vzdělávání pracovníků a profesionální přístup
  • službu poskytujeme takovými způsoby, aby bylo vždy důsledně zajištěno dodržování lidských práv a základních svobod uživatele - usilujeme o vytváření podmínek, vnichž uživatelé našich služeb mohou naplňovat svá práva

Informace o poskytované službě

Ubytování

 • Uživatelé jsou ubytování v 1, 2, 3 a 4 – lůžkových pokojích Hlavní budovy a nového A Pavilonu
 • Pokoje jsou vybaveny nábytkem.
 • Kapacita: 128 míst.
 • K dispozici jsou společenské místnosti, místa pro odpočinek, sledování televizních programů a ergoterapii.
 • Přístup do jednotlivých budov je bezbariérový.

Stravování

 • Uživatelé se stravují 5x denně v jídelnách Domova. Dle zdravotního stavu uživatelů je možno podávat stravu na pokojích.
 • Uživatelé mají možnost výběru obědů a večeří.

 Aktivizace a volnočasové činnosti

 • Rehabilitační ošetřovatelství (individuální cvičení na lůžku, nácvik sedu, stoje, chůze s chodítkem, skupinové cvičení, nácvik sebeobsluhy na invalidním vozíkuJízda na rotopedu v krásné krajině (moře, lesy, hory)
 • Ruční práce, malování, šití, pečení, vaření
 • Canisterapie
 • Cvičení paměti
 • Práce se vzpomínkami
 • Sportovní hry pro uživatele
 • Společenské hry
 • Společenské akce
 • Filmový a hudební klub
 • Léčba světlem - v podzimních a zimních měsících
 • Práce na senTable - interaktivní dotykový stůl

Služba poskytuje podmínky pro uplatnění vlastní vůle

Snažíme se uživatelům nabízet co nejvíce oblastí, ve kterých mohou uplatňovat vlastní vůli při poskytování sociální služby. Tím vytváříme a uplatňujeme pravidla pro ochranu osob před předsudky a negativním hodnocením, ke kterým může dojít v důsledku poskytování sociální služby.

Mezi tyto oblasti například patří možnosti:

 • volba ošetřujícího lékaře
 • volba stomatologa
 • ponechání původního trvalého bydliště
 • 7x týdně volba ze dvou obědů a večeří
 • využití fakultativních služeb
 • využití kulturních, společenských a sportovních akcí
 • využití nabídek na strávení volného času
 • samostatný pohyb v areálu Domova i mimo areál dle individuálních potřeb, možností a schopností uživatelů
 • individuální uspořádání a výzdoba pokoje
 • volba individuálního nastavení kontrolních návštěv pokojů
 • volba vyšetření a ošetření lékařem
 • volba podávání léků
 • změna diety po dohodě s lékařem
 • rodinný život, partnerský život