Drobečková navigace

Úvodní stránka > Nabídka služeb > Domov se zvláštním režimem

Služba DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM

 

Poslání služby domov se zvláštním režimem

Posláním služby Domov se zvláštním režimem je poskytnout bezpečné a důstojné prostředí lidem s chronickým duševním onemocněním, kteří nemohou žít ve svém přirozeném prostředí. Jsou podporováni citlivým způsobem tak, aby byly uspokojeny jejich potřeby a zachovány jejich zvyklosti.

 

Domov se zvláštním režimem je určen pro osoby s chronickým duševním onemocněním.

 

Věková struktura cílové skupiny:  od 50 let výše.

 

Okruh osob, kterým je služba poskytována (platné od 1. 6. 2016):

 • osobám s Alzheimerovou chorobou.
 • osobám se stařeckou demencí nebo demencí jiného typu, které jsou závislé na pomoci jiné fyzické osoby.

 

Kdy službu nelze poskytnout (platné od 1. 6. 2016):

 • zájemce žádá o jiný typ sociální služby, než jakou poskytujeme
 • zájemce není naší cílovou skupinou
 • osobám závislým na návykových látkách, kdy mohou ohrozit druhé i sebe
 • osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytnutí péče ve zdravotnickém zařízení
 • osobám s infekčním onemocněním

 

Cíle služby domov se zvláštním režimem

Cíle služby domov se zvláštním režimem:

 • zachovávat a zlepšovat návyky uživatelů a jejich soběstačnosti dle jejich osobních možností.
 • usilovat o naplnění práv uživatelů na sebeurčení.
 • udržovat a zlepšovat zdravotní stav a celkovou psychickou a fyzickou kondici uživatelů prostřednictvím aktivizačních a volnočasových činností.
 • podporovat účast uživatelů na společenském životě a kontakt uživatelů s rodinou, známými a vrstevníky.
 • poskytovat službu kvalitně prostřednictvím odborně vyškoleného personálu.
 • rozvíjet kvalitu ubytování, stravování, estetiku a bezpečí prostředí.

 

Zásady služby domov se zvláštním režimem

 • zachováváme lidskou důstojnost uživatele - volíme vlídný a srozumitelný přístup, dodržujeme zásady společenského chování, respektujeme přání, rozhodnutí a způsob komunikace uživatele služby, vážíme si sebe navzájem
 • naše pomoc vychází z individuálně určených potřeb uživatele - naše podpora a pomoc začíná tam, kde končí síly uživatele
 • naše pomoc působí na uživatele aktivně - zapojujeme zástupce zvolených uživatel do chodu zařízení - výbor uživatelů, stravovací komise
 • podporujeme rozvoj samostatnosti a nezávisloti uživatelů - podporujeme uživatele v samostatném rozhodování
 • podporujeme sociální začleňování uživatelů - podporujeme kontakt uživatelů s přirozeným prostředím, rodinou, účast na společenském životě
 • službu poskytujeme v zájmu uživatele a v náležité kvalitě - klademe důraz na vzdělávání pracovníků a profesionální přístup
 • službu poskytujeme takovými způsoby, aby bylo vždy důsledně zajištěno dodržování lidských práv a základních svobod uživatele - usilujeme o vytváření podmínek, vnichž uživatelé našich služeb mohou naplňovat svá práva

 

Informace o poskytované službě

Ubytování

 • Uživatelé jsou ubytování v 1, 2, 3 a 4 – lůžkových pokojích Hlavní budovy a nového A Pavilonu.

 • Pokoje jsou vybaveny nábytkem.

 • Kapacita: 128 míst.
 • K dispozici jsou společenské místnosti, místa pro odpočinek, sledování televizních programů a ergoterapii.
 • Přístup do jednotlivých budov je bezbariérový.

  

Stravování

 • Uživatelé se stravují 5x denně v jídelnách Domova. Dle zdravotního stavu uživatelů je možno podávat stravu na pokojích. 

 • Uživatelé mají možnost výběru obědů a večeří.

  

Aktivizace a volnočasové činnosti

 • Rehabilitační ošetřovatelství (individuální cvičení na lůžku, nácvik sedu, stoje, chůze s chodítkem, skupinové cvičení, nácvik sebeobsluhy na invalidním vozíku)

 • Jízda na rotopedu v krásné krajině (moře, lesy, hory)
 • Ruční práce, malování, šití, pečení, vaření

 • Canisterapie

 • Cvičení paměti

 • Práce se vzpomínkami

 • Sportovní hry pro uživatele

 • Společenské hry
 • Společenské akce
 • Filmový a hudební klub
 • Léčba světlem - v podzimních a zimních měsících
 • Práce na senTable - interaktivní dotykový stůl

 

Služba poskytuje podmínky pro uplatnění vlastní vůle

Snažíme se uživatelům nabízet co nejvíce oblastí, ve kterých mohou uplatňovat vlastní vůli při poskytování sociální služby. Tím vytváříme a uplatňujeme pravidla pro ochranu osob před předsudky a negativním hodnocením, ke kterým může dojít v důsledku poskytování sociální služby.

Mezi tyto oblasti například patří možnosti:

  • volba ošetřujícího lékaře
  • volba stomatologa
  • ponechání původního trvalého bydliště
  • 7x týdně volba ze dvou obědů a večeří
  • využití fakultativních služeb
  • využití kulturních, společenských a sportovních akcí
  • využití nabídek na strávení volného času
  • samostatný pohyb v areálu Domova i mimo areál dle individuálních potřeb, možností a schopností uživatelů
  • individuální uspořádání a výzdoba pokoje
  • volba individuálního nastavení kontrolních návštěv pokojů
  • volba vyšetření a ošetření lékařem
  • volba podávání léků
  • změna diety po dohodě s lékařem
  • rodinný život, partnerský život