Drobečková navigace

Úvod > Služby > Domov pro seniory

Služba DOMOV PRO SENIORY

Poslání služby domov pro seniory

Posláním služby Domov pro seniory je poskytnout bezpečné, kvalitní a důstojné životní podmínky uživatelům služeb, kteří vzhledem ke svému věku a zdravotnímu stavu nemohou žít ve svém přirozeném prostředí, na základě jejich individuálních potřeb a s důrazem na jejich důstojnost.

Domov pro seniory je určen pro osoby se sníženou soběstačností zejména z důvodu věku.

Věková struktura cílové skupiny:  od 55 let výše.

Okruh osob, kterým je služba poskytována (platné od 1. 6. 2016):

 • osobám se sníženou soběstačností z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

Kdy službu nelze poskytnout (platné od 1. 6. 2016):

 • zájemce žádá o jiný typ sociální služby, než jakou poskytujeme
 • zájemce není naší cílovou skupinou
 • chování osoby by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití
 • osobám závislým na návykových látkách, kdy mohou ohrozit druhé i seb
 • osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytnutí péče ve zdravotnickém zařízení
 • osobám s infekčním onemocněním

Cíle služby domov pro seniory

Cíle služby domov pro seniory jsou:

 • podporovat účast uživatelů na společenském životě a kontakt uživatelů s rodinou, známými a vrstevníky.
 • udržovat a zlepšovat zdravotní stav a celkovou psychickou a fyzickou kondici uživatelů prostřednictvím aktivizačních a volnočasových činností.
 • zajišťovat dodržování základních lidských práv uživatelů.
 • zachovávat a zlepšovat návyky uživatelů a jejich soběstačnost dle jejich možností.
 • poskytovat službu kvalitně prostřednictvím odborně vyškoleného personálu.
 • rozvíjet kvalitu ubytování, stravování, estetiku a bezpečí prostředí.

Zásady služby domov pro seniory

 • zachováváme lidskou důstojnost uživatele - volíme vlídný a srozumitelný přístup, dodržujeme zásady společenského chování, respektujeme přání, rozhodnutí a způsob komunikace uživatele služby, vážíme si sebe navzájem
 • naše pomoc vychází z individuálně určených potřeb uživatele - naše podpora a pomoc začíná tam, kde končí síly uživatele
 • naše pomoc působí na uživatele aktivně - zapojujeme zástupce zvolených uživatel do chodu zařízení - výbor uživatelů, stravovací komise
 • podporujeme rozvoj samostatnosti a nezávislosti uživatelů - podporujeme uživatele v samostatném rozhodování
 • podporujeme sociální začleňování uživatelů - podporujeme kontakt uživatelů s přirozeným prostředím, rodinou, účast na společenském životě
 • službu poskytujeme v zájmu uživatele a v náležité kvalitě - klademe důraz na vzdělávání pracovníků a profesionální přístup
 • službu poskytujeme takovými způsoby, aby bylo vždy důsledně zajištěno dodržování lidských práv a základních svobod uživatele - usilujeme o vytváření podmínek, v nichž uživatelé našich služeb mohou naplňovat svá práva

Informace o poskytované službě

Ubytování

 • Uživatelé jsou ubytování v 1, 2, 3 a 4 – lůžkových pokojích Hlavní budovy. 
 • Pokoje jsou vybaveny nábytkem.
 • Kapacita: 80 míst.
 • dispozici jsou společenské místnosti, místa pro odpočinek, sledování televizních programů a ergoterapii
 • Přístup do Hlavní budovy je bezbariérový.

Stravování

 • Uživatelé se stravují 5x denně v jídelnách Domova. Dle zdravotního stavu uživatelů je možno podávat stravu na pokojích. 
 • Uživatelé mají možnost výběru obědů a večeří.

Aktivizace a volnočasové činnosti

 • Rehabilitační ošetřovatelství (individuální cvičení na lůžku, nácvik sedu, stoje, chůze s chodítkem, skupinové cvičení, nácvik sebeobsluhy na invalidním vozíku)Jízda na rotopedu v krásné krajině (moře, lesy, hory)
 • Ruční práce, malování, šití, pečení, vaření
 • Canisterapie
 • Cvičení paměti
 • Práce se vzpomínkami
 • Sportovní hry pro uživatele
 • Společenské hry
 • Společenské akce
 • Filmový a hudební klub
 • Léčba světlem - v podzimních a zimních měsících
 • Práce na senTable - Interaktivní dotykový stůl

Služba poskytuje podmínky pro uplatnění vlastní vůle

Snažíme se uživatelům nabízet co nejvíce oblastí, ve kterých mohou uplatňovat vlastní vůli při poskytování sociální služby. Tím vytváříme a uplatňujeme pravidla pro ochranu uživatelů před předsudky a negativním hodnocením, ke kterým může dojít v důsledku poskytování sociální služby.

Mezi tyto oblasti například patří možnosti:

 • volba ošetřujícího lékaře
 • volba stomatologa
 • ponechání původního trvalého bydliště
 • 7x týdně volba ze dvou obědů a večeří
 • využití fakultativních služeb
 • využití kulturních, společenských a sportovních akcí
 • využití nabídek na strávení volného času
 • samostatný pohyb v areálu Domova i mimo areál dle individuálních potřeb, možností a schopností uživatelů
 • individuální uspořádání a výzdoba pokoje
 • volba individuálního nastavení kontrolních návštěv pokojů
 • volba podávání léků
 • změna diety po dohodě s lékařem
 • rodinný život, partnerský život